UWAGA! Ten serwis uzywa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przegladarki oznacza zgode na to)

TEKSTY KULTURY I ANIMACJA SIECI
projekt kierunku studiów pierwszego stopnia
/dostępny na otwartej licencji

 

 

Teksty kultury i animacja sieci to kierunek studiów licencjackich o profilu praktycznym, przygotowujących absolwentów do pracy w nowych zawodach gospodarki opartej na wiedzy i swobodnym przepływie informacji, do wykorzystania narzędzi cyfrowych w tworzeniu i animacji kultury sieciowej oraz do twórczych działań w obszarze humanistyki cyfrowej.

Program studiów – łączący humanistykę z przedmiotami z zakresu innych dziedzin – jest dostosowany do dynamiki i kierunków rozwoju współczesnej kultury, zwłaszcza w jej wymiarze medialnym i internetowym. Jest też ściśle skorelowany z tymi procesami cywilizacyjnymi, które zmierzają do odzyskania i twórczego wykorzystania kulturowego potencjału prowincji oraz do podtrzymywania i aktywne współtworzenia różnych form pamięci.

Ważną częścią programu są zajęcia prowadzone metodą warsztatową oraz bloki zajęć dających narzędzia pozwalających na samodzielne kreowanie miejsc pracy. Studia zamyka realizacja grupowego projektu dyplomowego, który jest podstawą uzyskania tytułu zawodowego licencjata.

Umiejętności zdobyte podczas studiów pozwalają absolwentom na samodzielne tworzenie miejsc pracy dla siebie i innych lub na podjęcie pracy w instytucjach wykorzystujących technologie cyfrowe do działań w obszarze kultury i nowych zjawisk cywilizacyjnych, a także wszędzie tam, gdzie łączenie kompetencji kulturowych z operowaniem narzędziami cyfrowymi wychodzi naprzeciw ważnym potrzebom społecznym i zmierza do aktywnego brania odpowiedzialności za własne miejsce na ziemi.

Studia licencjackie Teksty kultury i animacja sieci – zorganizowane w oparciu o niniejszy projekt – prowadzone były w latach 2013–2016 przez Instytut Filologii Polskiej KUL.

 

By The Opte Project - Originally from the English Wikipedia, CC BY 2.5


W 2009 roku w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" pojawił się pomysł stworzenia projektu edukacyjnego mającego na celu kształcenie animatorów sieci. W roku akademickim 2013/2014 w Instytucie Filologii Polskiej KUL uruchomiono kierunek studiów licencjackich o profilu praktycznym – Teksty Kultury i Animacja Sieci.


Więcej o studiach na tym kierunku na blogu Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"