UWAGA! Ten serwis uzywa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przegladarki oznacza zgode na to)

Powrót do strony Opis kierunku

 

PROJEKT DYPLOMOWY

 

Podstawą uzyskania dyplomu licencjata na kierunku Teksty kultury i animacja sieci będzie realizacja grupowego projektu z zakresu wyznaczanego przez problematykę studiów. Projekty będą miały charakter sieciowy i zostaną powiązane z konkretnymi potrzebami społecznymi.

 

Projekty wykonywane będą w kooperacji z instytucjami kultury współpracującymi przy realizacji programu studiów. Opiekę nad realizacją projektu sprawował będzie pracownik instytucji kultury oraz pracownik naukowy prowadzący seminarium licencjackie.


Czas pracy nad projektem: 3 ostatnie semestry studiów.
Grupy laboratoryjne składające się z 5–7 osób (dwie grupy laboratoryjne utworzą jedną grupę seminaryjną – seminarium licencjackiego). W miarę możliwości do grup realizujących projekty zostaną włączeni studenci innych kierunków (informatyka, grafika, historia, historia sztuki, socjologia, psychologia, ekonomia). W kluczowych momentach realizacji projektu zostanie przeprowadzona ewaluacja prowadzonych prac, w wyniku której projekty będą – w miarę potrzeb – aktualizowane i rozwijane.


Organizacja pracy nad realizacją projektu dyplomowego:
a) wypracowanie pomysłu (identyfikacja potrzeb społecznych),
b) projekt (plan działań, biznesplan, precyzyjne zdefiniowanie odpowiedzialności poszczególnych osób, wybór lidera grupy),
c) dokumentacja,
d) redakcja,
e) prototyp,
f) grafika,
g) kodowanie,
h) publikacja w sieci,
i) promocja.

 

Podsumowująca tok studiów realizacja projektu pozwala na potwierdzenie nabytych umiejętności – zwłaszcza:
a) efektywnej pracy zespołowej oraz aktywnego kreowania sieci relacji i wykorzystywania umiejętności negocjacyjnych w działaniach na rzecz społeczności lokalnych i ponadlokalnych;
b) synergii w działaniach zespołowych oraz wypracowywania innowacyjnych rozwiązań, które biorą się z twórczego zderzania paradygmatów i punktów widzenia;
c) kreatywnego radzenia sobie z praktycznymi problemami wynikającymi z nielinearności procesów kulturotwórczych i działań kulturowych;
d) renegocjacji ostatecznego kształtu projektu, którego tok nigdy nie jest procesem ściśle liniowym i zwykle wymaga nie tylko rozwiązywania na bieżąco nieprzewidzianych wcześniej problemów, ale również aktywnego redefiniowania założeń i ścieżek realizacji, a niekiedy również celów podjętych działań;
e) dostrzegania kulturowej wartości i inspirującego potencjału pobocznych procesów, które towarzyszą realizacji dużych projektów grupowych w obszarze kultury;
f) praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy oraz przyswojonych narzędzi w kontaktach z przedstawicielami branż wspomagających działania kulturowe i kulturotwórcze (instytucje zajmujące się organizacją wydarzeń artystycznych, pracownicy sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych, specjaliści od logistyki, public relations etc.).

 

Powrót do strony Opis kierunku